Algemene voorwaarden Surfkamp Terschelling

Boeken van het surfkamp:

Bij het boeken van een surfkamp ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Wanneer je minderjarig bent, verklaar je dat je hiervoor toestemming hebt van een ouder of voogd. Na een boeking via onze website wordt een boekingsbevestiging opgemaakt en per mail verstuurd. Hiermee is de boeking bevestigd. Iedere manier van boeken wordt als bindend beschouwd.

Vrijblijvend aanbod:

Het aanbod het surfkamp is vrijblijvend en kan eventueel worden herroepen. Dit kan voorkomen wanneer een vakantie is volgeboekt.

Betalen van het surfkamp:

Tot 30 april geldt de “vroege vogel korting”. Het surfkamp op Terschelling kan tot deze datum worden geboekt voor een gereduceerd tarief van € 545,-. Na deze datum geldt het normale tarief van € 595,- Het gereduceerd tarief voor het Masterclass kamp is € 595,- en na 30 april € 645,-

Na het boeken krijg je de mogelijkheid jouw boeking direct te betalen via iDeal of overboeking. De boeking dient uiterlijk 21 dagen voor aanvang van het geboekte Zomerkamp te zijn betaald.

Annuleren van het surfkamp:

Na de totstandkoming van de boeking kun je tot 21 dagen voor aanvang het surfkamp annuleren.

 • Bij annuleren tussen 21 tot 7 dagen voor aanvang van het surfkamp zal 50% van de kosten van het surfkamp in rekening worden gebracht.
 • Bij annuleren binnen 7 dagen voor aanvang van het surfkamp zullen de volledige kosten in rekening worden gebracht.

Als je zelf niet meer in de gelegenheid bent om deel te nemen aan het surfkamp en je vindt zelf iemand anders die jouw plek in kan nemen, dan kan dit kosteloos worden gewijzigd.

Persoonlijke informatie en het melden van bijzonderheden:

Karta Boardsports/Kitesurfschool Terschelling vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van het surfkamp van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft de leeftijd van de deelnemer, maar ook eventueel een geestelijke of lichamelijke handicap.

Als u het surfkamp wilt gaan boeken, gaan we ervan uit dat de deelnemer kan zwemmen (in bezit is van zwemdiploma A en B), fietsen, lopen, en dat de deelnemer ten opzichte van zijn/haar leeftijdsgenoten geen significante leer- en ontwikkelingsachterstand heeft. De deelnemer moet zonder aanpassingen aan de aangeboden programmaonderdelen kunnen deelnemen. Als dit niet zo is, bent u verplicht dit bij de boeking op te geven.

Voor het Masterclass kamp moet de deelnemer een self-rescue kunnen uitvoeren in diep en ondiep water en hoogte kunnen houden/lopen.

U bent verplicht om bij de boeking alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, op te geven. Bij bijzonderheden kunt u denken aan: ADHD, medische bijzonderheden (lichamelijke en geestelijke), diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden, etc. Mocht er na het boeken van het surfkamp een nieuwe bijzonderheid ontstaan, dan bent u verplicht dit aan ons door te geven. Als blijkt dat er belangrijke informatie die van invloed is op het functioneren van de deelnemer is achtergehouden, behouden wij ons het recht voor om de deelnemers onmiddellijk van verdere deelname uit te sluiten.

Identificatieplicht:

Je bent in Nederland vanaf 14 jaar verplicht een geldig identiteitsbewijs te tonen wanneer politie of andere toezichthouders daar om vragen. Zorg dat je deze bij je hebt als je 14 jaar of ouder bent. Sinds 2009 moeten kinderen jonger dan 14 jaar zich bij een bezoek aan arts of ziekenhuis identificeren. Als uw kind geen eigen ID-bewijs heeft, raden wij u aan hem/haar in ieder geval een kopie van het ouderpaspoort mee te geven. Tijdens het surfen en/of andere activiteiten kan het paspoort of ID-bewijs door de begeleiding bewaard worden. Er is een kluis op locatie aanwezig waar alle persoonsdocumenten veilig in kunnen worden opgeborgen.

Surfkamp regels:

Alle deelnemers van het surfkamp zijn verplicht tot het naleven van alle aanwijzingen en regels ter bevordering van een goede uitvoering van het surfkamp. Je dient dan ook de regels te accepteren die door aanwezige begeleiders worden opgesteld. Iedere deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van het surfkamp wordt bemoeilijkt en/of de naam van Karta Boardsports/Kitesurfschool Terschelling wordt geschaad, kan door Karta Boardsports/Kitesurfschool Terschelling van (voortzetting van) het surfkamp worden uitgesloten. Ook het overtreden van de regels opgesteld door Karta Boardsports/Kitesurfschool Terschelling kan betekenen dat je van (voortzetting van) het surfkamp wordt uitgesloten. U hebt dan geen recht op terugbetaling van de niet-genoten surfkamp dagen en alle hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de deelnemer. U bent verplicht ervoor te zorgen dat uiterlijk binnen 24 uur de deelnemer de locatie heeft verlaten en op eigen gelegenheid of onder begeleiding van u naar een ander adres reist waar de deelnemer terecht kan. Er dient tijdens het surfkamp tenminste één persoon (ouder of voogd) telefonisch bereikbaar te zijn.

Karta Boardsports/Kitesurfschool Terschelling doet haar uiterste best om de deelnemers de leukste vakantie van hun leven te bezorgen. Om dit te bewerkstelligen hebben we een aantal afspraken om het surfkamp voor iedereen zo leuk mogelijk te maken.

 • De maaltijden worden gezamenlijk genuttigd.
 • Wanneer een deelnemer ergens zelfstandig heen wilt gaan, kan dit pas na overleg met de begeleiding en altijd samen met minimaal twee andere deelnemers.
 • Gemengd slapen <18 is niet toegestaan, tenzij met toestemming van ouders/voogd.
 • Uitgaan (alleen bij 16+) gebeurt altijd met de groep en de begeleiding samen.
 • Het nuttigen of bezitten van alcohol is verboden <18.
 • Ook tijdens het uitgaan is alcohol <18 verboden.
 • In en rond onze tenten mag niet gerookt worden.
 • Het nuttigen of bezitten van drugs is verboden.
 • Mocht een instructeur/begeleider tijdens een activiteit merken dat een deelnemer onder invloed is van alcohol of drugs zal de activiteit stopgezet worden.

We zijn consequent in de handhaving van deze regels. Wanneer een deelnemer zich niet aan de regels houdt, zal er een officiële waarschuwing gegeven worden. Hierbij worden ook de ouders ingelicht. Na de volgende overtreding wordt de deelnemer van verdere deelname uitgesloten. Bij ernstige overtredingen of strafbare feiten (alcohol, drugs) volgt onmiddellijke uitsluiting, zonder dat er een officiële waarschuwing gegeven hoeft te zijn.

Aansprakelijkheid Karta Boardsports/Kitesurfschool Terschelling:

Karta Boardsports/Kitesurfschool Terschelling kan in geen enkele situatie aansprakelijk gesteld worden voor schade, vermissing of diefstal van waardevolle spullen van deelnemers. Karta Boardsports/Kitesurfschool Terschelling raadt deelnemers af om waardevolle spullen, zoals mobiele telefoons en camera’s, mee te nemen op surfkamp. Dit niet zozeer uit veiligheidsoverwegingen, maar vooral ter bevordering van de gezelligheid van het surfkamp.

Gevonden voorwerpen worden door Karta Boardsports/Kitesurfschool Terschelling tot 21 dagen na afloop van het surfkamp bewaard. Deze voorwerpen kunnen op kosten van de deelnemer worden teruggestuurd.

Als door overmacht, bijvoorbeeld slecht weer of te harde wind, bepaalde activiteiten niet doorgaan, is Karta Boardsports/Kitesurfschool Terschelling niet gebonden aan teruggave van een deel van de geldsom. Karta Boardsports/Kitesurfschool Terschelling is een flexibel bedrijf en zal altijd voor een leuk alternatief zorgen. Extra geboekte kitesurflessen naast het surfkamp kunnen op een ander tijdstip ingehaald worden op Terschelling of op een van onze andere locaties in Noord-Holland.

De medewerkers van Karta Boardsports/Kitesurfschool Terschelling zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheden van de zijde van Karta Boardsports/Kitesurfschool Terschelling.

Aansprakelijkheid en verzekeringen deelnemer:

Iedere deelnemer moet controleren of hij voldoende verzekerd is voor dit specifieke surfkamp. Let hierbij op of surfen ook onder de dekking van de reisverzekering valt. De deelnemer is aansprakelijk voor verlies of diefstal van materiaal dat tijdens de vakantie aan hen in gebruik gegeven is. Iedere deelnemer dient zelf te zorgen voor een annuleringsverzekering deze is niet bij de aangeboden prijs inbegrepen.

Beeldmateriaal:

Tijdens het surfkamp kunnen er foto’s en filmopnames gemaakt van activiteiten. Dit materiaal wordt gebruikt voor de verdere promotie van het surfkamp op Terschelling. Als je niet wilt dat beeldmateriaal van jou voor deze doeleinden gebruikt wordt, dien je dit vooraf aan te geven en wordt daar rekening mee gehouden.

Kennelijke fouten:

Kennelijke fouten en vergissingen op de website binden Karta Boardsports/Kitesurfschool Terschelling niet. Dergelijke fouten en vergissingen die, vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger, op het eerste gezicht kenbaar moeten zijn.